partenariats EHESP

Partner: EHESP

Sinds haar oprichting in 2004 is de École des Hautes Études en Santé Publique een referentie-instelling, ook op internationaal niveau, voor de opleiding van personen die een directie-, beheers-, inspectie- of controlefunctie uitoefenen op gezondheids-, sociaal of medisch-sociaal gebied.

De EHESP, die op 1 januari 2008 een instelling voor hoger onderwijs is geworden, heeft ook een beleid ontwikkeld voor de oprichting van leerstoelen, om haar werkterreinen op onderzoeksgebied uit te breiden. Binnen de EHESP focust het Institut du Management (IDM, Managementinstituut) zich op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor het beheer van gezondheidsinstellingen en -praktijken op gezondheids-, sociaal en medisch-sociaal gebied.

De EHESP heeft de leerstoel ‘Management des Technologies de Santé’ (MTS, Beheer van gezondheidstechnologieën) in het leven geroepen, vooral om te anticiperen op de gevolgen van het gebruik van nieuwe technologieën en technieken voor zorgorganisaties en beroepspraktijken.

Verso Healthcare en de EHESP hebben in 2022 een 3-jarige sponsorovereenkomst afgesloten.

 

Deze sponsoring betreft vooral:

  • het delen van ervaring en deskundigheid
  • deelname van deskundigen van Verso Healthcare aan evenementen en cursussen
  • het gezamenlijk organiseren van openbare bijeenkomsten of seminars (face-to-face en/of digitaal), in het bijzonder wat betreft de ingebruikname van de aangekochte medische apparatuur en technische platformen

Met het oog op een duurzame en verantwoorde sponsoring zullen de partijen ook trachten de identificatie van talent, expertise, partnerschappen … aan beide zijden te vergemakkelijken en wederzijdse acties in verband met stages, proefschriften, werk-studieprogramma’s of aanwerving opzetten.

 

Ga naar de pagina Partnerschappen

Ga naar de EHESP-website

Ga naar de leerstoel ‘Management des Technologies de Santé’

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud