MVO: Beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Politique RSE Visuel

Verso Healthcare, een onafhankelijke 100 % Franse groep, verbindt zich ertoe het Europese en Franse overheidsbeleid inzake maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid te respecteren en te integreren. Dit engagement komt zowel tot uiting in het HR-beleid van de groep als in de financiële engineering en aanverwante diensten waarin sociale en milieuaspecten zijn geïntegreerd.

Een concreet sociaal engagement

Partnerschappen met scholen en universiteiten (EHESP, UTC Compiègne, Paris-Saclay …) voor stages, leercontracten, scripties en proefschriften

Toegankelijkheid van het telefonisch onthaal voor doven en slechthorenden

Website sinds 2022 voor iedereen toegankelijk

 

Milieuprestaties

  • Via Value Medical betrokken bij het beheer van het tweede leven en de recycling van medische apparatuur
  • Integratie van deze aandachtspunten in al onze audit-, advies- en ondersteuningsdiensten

Sociale/Maatschappelijke prestaties

100 % Franse groep

  • 97 % van het personeelsbestand in Europa gevestigd
  • 92 % van het personeelsbestand in Frankrijk gevestigd
  • HR-beleid inzake werkervaring/arbeidsongeschiktheid

Een sterke betrokkenheid bij het tweede leven van medische apparatuur

20.000 apparaten in 8 jaar geauditeerd door Value Medical

20 miljoen aan apparatuur doorverkocht

Technische en reglementaire ondersteuning voor de recycling en ontmanteling in samenwerking met Ecosystem

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud